home SPIN demo - koppeling BIM
Behoud van Informatie in een Model

Dir is een voorbeeld koppeling BIM - SPIN
Een collectie van relevante informatie die hoort bij de W-installatie