Home SPIN - INTRODUCTIE

Inhoudsopgave:

 1. SPIN - INTRODUCTIE
  1. Het doel van SPIN
   1. SPIN staat voor ...
    1. Projectgeorienteerd werken binnen een bedrijf
    2. Bedrijfsbreed combineren van informatie
    3. Samenwerken op projectbasis met andere bedrijven
    4. Duurzame informatie
    5. Overal en altijd (24/7)
  2. SPIN Modules
  3. SPIN Support
   1. SPIN Forum
   2. SPIN Call
   3. SPIN Direct
   4. SPIN Update

Het doel van SPIN

Het doel van SPIN is
Een powerpointpresentatie over SPIN vind u hier

SPIN staat voor ...

Synergetisch Project Informatie Netwerk (c) 2010, 2011

Projectgeorienteerd werken binnen een bedrijf

SPIN toont op basis van het gekozen projectnummer alle relevante informatie over het project.

Bedrijfsbreed combineren van informatie

SPIN werkt volgens het motto:
Als de documenten de geheugencellen zijn van ons bedrijf, wordt het dan niet tijd dat we dit geheugen adresseerbaar maken en combineren tot kennis ?
Door deelstudies van verschillende projecten te combineren, kunnen we onderzoeken en ervaringen uit diverse projecten combineren tot een waardevolle kennisbron voor alle medewerkers binnen het bedrijf. Zo kunnen documenten themagericht gecombineerd worden (Onder het thema 'Duurzaam' kunnen diverse deelaspecten uit verschillende projecten gecombineerd worden. Zonder noemenswaardige inspanning kunnen losse deelstudies uitgroeien  tot  waardevolle kennisbanken.

Samenwerken op projectbasis met andere bedrijven

SPIN wisselt informatie uit met projectpartners zodat alle informatie maar één keer hoeft te worden verzameld. Uitgangspunt is dat de gegevens worden geleverd door een auteur. Deze auteur is de rechthebbende en de verantwoordelijk voor deze informatie. Het toegankelijk maken van de informatie geschied in principe door de auteur. SPIN zorgt voor de koppeling en de uitwisseling van de informatie tussen de projectpartners.
Er zijn twee hoofdmodellen mogelijk in de samenwerking:
1. ieder projectlid beheerd zijn eigen informatie en dit wordt (automatisch) onder elkaar uitgewisseld
2. Eén informatiebeheerder (BIM-manager) beheerd en publiceert alle informatie over een project. Hij ontvangt de informatie van projectpartners en publiceert alle ingekomen informatie.
Mengvormen van deze hoofdvormen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld: De bouwkundig aanemer is één van de projectleden en beheert de informatie van de onderaannemers.

Duurzame informatie

Door de registratie van alle documenten onstaat een databank per project. Informatie die eenmaal opgesteld is blijft behouden. Er wordt niets meer dubbel gedaan en kennis blijft behouden. (bijvoorbeeld: hoeveelheden die berekend zijn tijdens de besteksfase blijven bruikbaar voor beheer (onderhoud)  tot aan de sloop van het project)

Overal en altijd (24/7)

Soordat de gegevens van SPIN via een beschermde internetsite ter beschikking gesteld worden zijn alle gegevens direct, overal te allen tijdebeschikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

SPIN Modules

SPIN is een modulair programma. De basis is SPIN zelf. De modules SPIN-contact, Acties, Ingekomen, Uitgegaan zijn de basis en daarmee standaard in SPIN.
Daarnaast zijn er de modules

SPIN Support

SPIN Forum

Bij spin is een forum beschikbaar: Daar kun je vragen kwijt, ervaringen delen, discussiëren,  kennis uitwisselen .
Als je de eerste keer daarop komt kun je alleen lezen. Nadat je je geregistreerd hebt kun je ook berichten plaatsen.
Je kunt je (via je webbrowser) op je vraag abonneren (RSS) zodat je gewaarschuwd woord als er een antwoord gegeven is door de afdeling support of door een van de andere gebruikers.
.
(N.B. : Je gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan SPIN te verbeteren)

SPIN Call

SPIN wordt telefonisch ondersteund voor prangende vragen. Ervaringsdeskundigen leveren direct een antwoord op practische vragen bij het gebruik van SPIN (De kosten hiervoor worden per tijdseenheid verrekend.)

SPIN Direct

Naast de telefonische hulpdienst is er ook de mogeljkheid dat een SPIN medewerker je direct op jouw computer laat zien hoe je moet handelen om een bepaald doel te bereiken. Hiervoor ga je naar bel je eerst met de afdeling support en kiest via  www.innovatie-en-en.nl  de twee poppetjes. Na het doorgeven van je identiteitsnummer en de pincode kan de afdeling support de besturing van je computer (tijdelijk) overnemen en je laten zien hoe je een bepaalde actie moet uitvoeren. (De kosten hiervoor worden per tijdseenheid verrekend.)

SPIN Update

Bij het abonnement van SPIN hoort een updateservice. Of een update beschikbaar is kun je controleren door het drukken van de rechtermuisknop op de ondersteuningsknoppen (linksboven) en het kiezen van <menubars>. Daardoor wordt er een knoppenbalk zichtbaar met o.a. Info/Updates. Door het selecteren van die knop kun je controleren welke versie er bij jouw draait, of er updates beschikbaar zijn en de nieuwste versie installeren.