SPINlogo SPIN:
Gebouwdossiers en Gebouwportefeuille

https://projects.connectingprojects.com/0000/docs/B4F0CA2A-AD68-4325-A8BB-A3B834C7741B.png 1:55 Klik op de afbeelding voor een video.

Doordat SPIN steeds de laatste versie onthoudt tijdens het bouwproces, heeft u bij oplevering een actueel opleverdossier.
Het gebouwdossier kan daarna verrijkt worden met informatie uit de beheersfase.

In SPIN heeft u snel:
 • overzicht van de gebouwen,
 • toegang tot een bepaald gebouwdossier,
 • rapportages overzichtelijk samengevat,
 • belangrijke zaken snel bij de hand (ontruimingsplan)
In de video ziet u achtereenvolgens
 • Keuze gebouwportefeuille
 • Keuze gebouw (project)
 • Illustratie een gebouwdossier
 • Visueel overzicht van de gebouwen
 • Overzicht van de gebouwen op locatie
 • Overzicht van Brandveiligheidsindicators op locatie (fictief)
 • Keuze van bepaalde rapport (Brandveiligheid Quickscan fictief)
 • Ontruimingsplan van een gebouw Quickscan (fictief)
SPIN is geschikt voor bestaande gebouwen en voor nieuwbouw.